Man Leung @woodkid

https://www.facebook.com/mastermankitchen

All about Muji, Mastermind Japan, Cooking, Night Biker and Work Out.

 • Posts
  795
 • Followers
  942
 • Following
  372
三條佬一齊休息中。
 • Comments 0

三條佬一齊休息中。

Advertising
這就是生活。😌😌😌
 • Comments 3

這就是生活。😌😌😌

「再見豬腩肉小姐計劃」

病左四日,唔敢博命,唯有玩控制心率在有氧運動及燃燒脂肪區。

咁慢,跑多一公里當交齊功課。 👏🏻,回家還有腹部運動。

等著你回來呀,馬甲線小姐!
 • Comments 1

「再見豬腩肉小姐計劃」 病左四日,唔敢博命,唯有玩控制心率在有氧運動及燃燒脂肪區。 咁慢,跑多一公里當交齊功課。 👏🏻,回家還有腹部運動。 等著你回來呀,馬甲線小姐!

開心。好耐冇發市。

雖然問我母親節煮乜有點尷尬,

但期待五月頭的訪問。 💪🏻💪🏻💪🏻
 • Comments 4

開心。好耐冇發市。 雖然問我母親節煮乜有點尷尬, 但期待五月頭的訪問。 💪🏻💪🏻💪🏻

Advertising
一放長假,病左四日。

賤骨頭💀💀💀 Muji 瞓得咁舒服,留倩影。
 • Comments 0

一放長假,病左四日。 賤骨頭💀💀💀 Muji 瞓得咁舒服,留倩影。

慢活。

1. 剪個靚髮
2. 飲杯咖啡等剪個靚髮
3. 打住機飲住咖啡等剪個靚髮

過👏🏻癮。
 • Comments 4

慢活。 1. 剪個靚髮 2. 飲杯咖啡等剪個靚髮 3. 打住機飲住咖啡等剪個靚髮 過👏🏻癮。

「再見豬腩肉小姐計劃」

破個人紀錄 26:38 5km 平均 5:18 1km

理由,懶左兩日,罰自己唔準慢落黎。 👏🏻,回家還有腹部運動。

等著你回來呀,馬甲線小姐!
 • Comments 2

「再見豬腩肉小姐計劃」 破個人紀錄 26:38 5km 平均 5:18 1km 理由,懶左兩日,罰自己唔準慢落黎。 👏🏻,回家還有腹部運動。 等著你回來呀,馬甲線小姐!

Advertising
「再見豬腩肉小姐計劃」

今日同公司同事分享跑步時間。

吓?28:33 5km,5:41 1km,好普通架咋喎。心諗,我跑到去世喇就。

今日開跑,不停同自己講,我仲有架!

暫時最快完成時間,27:42 5km 5:32 1km,只要堅持,一定會仲有! 👏🏻,回家還有腹部運動。

等著你回來呀,馬甲線小姐!
 • Comments 2

「再見豬腩肉小姐計劃」 今日同公司同事分享跑步時間。 吓?28:33 5km,5:41 1km,好普通架咋喎。心諗,我跑到去世喇就。 今日開跑,不停同自己講,我仲有架! 暫時最快完成時間,27:42 5km 5:32 1km,只要堅持,一定會仲有! 👏🏻,回家還有腹部運動。 等著你回來呀,馬甲線小姐!

修身最強煮法!慢煮!

Slow cook beef, yum 🤤🤤🤤
 • Comments 1

修身最強煮法!慢煮! Slow cook beef, yum 🤤🤤🤤

「再見豬腩肉小姐計劃」

相信很快就要面對樽頸位,有點失落。

突破29分鐘5km。

今天是28:33 5km,5:41 1km,想不到的成績,星期五晚萬歲! 👏🏻,回家還有腹部運動。

等著你回來呀,馬甲線小姐!
 • Comments 0

「再見豬腩肉小姐計劃」 相信很快就要面對樽頸位,有點失落。 突破29分鐘5km。 今天是28:33 5km,5:41 1km,想不到的成績,星期五晚萬歲! 👏🏻,回家還有腹部運動。 等著你回來呀,馬甲線小姐!

Advertising
我唔知點解條友每一次我要開始做運動佢都係咁囉。

By the way,條友叫Xmen,十一個月大,Muji條新𡃁。
 • Comments 0

我唔知點解條友每一次我要開始做運動佢都係咁囉。 By the way,條友叫Xmen,十一個月大,Muji條新𡃁。

「再見豬腩肉小姐計劃」

行運地,今天挑了一隻很喜歡的日本樂團的歌來作伴。

希望早日突破29分鐘5km。
今天是29:08 5km,5:48 1km,喜歡這個調子! 👏🏻,回家還有腹部運動。

等著你回來呀,馬甲線小姐!
 • Comments 0

「再見豬腩肉小姐計劃」 行運地,今天挑了一隻很喜歡的日本樂團的歌來作伴。 希望早日突破29分鐘5km。 今天是29:08 5km,5:48 1km,喜歡這個調子! 👏🏻,回家還有腹部運動。 等著你回來呀,馬甲線小姐!

NEXT