[•] SƠN 🐺🐾 @sonwolfie

Dedicated my life to service to others🙏 •Writer•Dancer•Visualizer•Energizer •Soul•Body•Mind•Spirit•

 • Posts
  256
 • Followers
  12749
 • Following
  4339
(4) Direction (#Affirmations = #HigherVibrations)
May we appreciate all directions: east, west, south, north.
May we direct ourselves through our paths.
May we direct our thoughts to our visions and goals. 
May our soul direct us to do what we love and love what we do. 
May love direct us to care for ourselves and other people. 
May we find the directions to expand our experience. 
May we listen to the directions of the instinct within. 
May we directly express love to the ones we love. (#Direction)
(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(4) Hướng 
Chúng ta có thể cảm kích các hướng đi: Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Chúng ta có thể hướng dẫn bản thân qua con đường đời của mình.
Chúng ta có thể tìm thấy hướng đi để mở rộng kinh nghiệm của mình.
Chúng ta có thể lắng nghe theo những hướng dẫn của bản năng bên trong. 
Chúng ta có thể trực tiếp làm những gì chúng ta yêu thích.
Chúng ta có thể hiện tình thương trực tiếp với những người chúng ta yêu thương.
(🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 6

(4) Direction (#Affirmations = #HigherVibrations) May we appreciate all directions: east, west, south, north. May we direct ourselves through our paths. May we direct our thoughts to our visions and goals. May our soul direct us to do what we love and love what we do. May love direct us to care for ourselves and other people. May we find the directions to expand our experience. May we listen to the directions of the instinct within. May we directly express love to the ones we love. (#Direction) (#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (4) Hướng Chúng ta có thể cảm kích các hướng đi: Đông, Tây, Nam, Bắc. Chúng ta có thể hướng dẫn bản thân qua con đường đời của mình. Chúng ta có thể tìm thấy hướng đi để mở rộng kinh nghiệm của mình. Chúng ta có thể lắng nghe theo những hướng dẫn của bản năng bên trong. Chúng ta có thể trực tiếp làm những gì chúng ta yêu thích. Chúng ta có thể hiện tình thương trực tiếp với những người chúng ta yêu thương. (🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

Advertising
[•] #Application of #Yoga [•]
<> #Action: Squatting + Petting/Massaging + Slow Breathing.
<> #Intention: Practice of attention + intention + affection + being present with another living being.
||| #Affirmations |||
May we give our precious attention to those that need and appreciate it, including ourselves. 
May we set love as the intention in the things we do for others and for ourselves. 
May we give affection to the ones that deserve it as we receive it in the process of giving. (#AppliedAffirmations)••••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
<> Ý Định: thực tập chú ý, ý định và tình cảm. ||| Lời Khẳng Định |||
Chúng ta có thể chú ý đến những người cần sự quan tâm, bao gờm bản thân.
Chúng ta có thể thiết lập ý định của tình thương trong tất cả mọi thứ chúng ta làm.
Chúng ta có thể cho đi tình cảm vì ta nhận tình cảm khi ta cho đi. (🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 11

[•] #Application of #Yoga [•] <> #Action: Squatting + Petting/Massaging + Slow Breathing. <> #Intention: Practice of attention + intention + affection + being present with another living being. ||| #Affirmations ||| May we give our precious attention to those that need and appreciate it, including ourselves. May we set love as the intention in the things we do for others and for ourselves. May we give affection to the ones that deserve it as we receive it in the process of giving. (#AppliedAffirmations)••••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- <> Ý Định: thực tập chú ý, ý định và tình cảm. ||| Lời Khẳng Định ||| Chúng ta có thể chú ý đến những người cần sự quan tâm, bao gờm bản thân. Chúng ta có thể thiết lập ý định của tình thương trong tất cả mọi thứ chúng ta làm. Chúng ta có thể cho đi tình cảm vì ta nhận tình cảm khi ta cho đi. (🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

(4) Assistance
(#Affirmations = #HigherVibrations)
May we assist ourselves and each other with love, care and respect. 
May we assist our body with exercise and rest. 
May we assist our mind with meditation and positivity. 
May we assist our soul with creativity and kindness. 
May we assist our spirit with connectivity and expression. (#Assistance)•••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(4) Hỗ trợ
Chúng ya có thể hỗ trợ bản thân của mình và lẫn nhau với tình thương, sự quan tâm và sự tôn trọng.
Chúng ta có thể hỗ trợ cơ thể mình bằng cách tập thể dục và nghỉ ngơi.
Chúng ta có thể hỗ trợ tâm trí của mình với sự thiền định và cách suy nghĩ tích cực. 
Chúng ta có thể hỗ trợ tâm hồn của mình với sự sáng tạo và lòng tốt bụng.
Chúng ta có thể hỗ trợ tinh thần của mình với sự kết nối và sự biểu hiện.
(🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 8

(4) Assistance (#Affirmations = #HigherVibrations) May we assist ourselves and each other with love, care and respect. May we assist our body with exercise and rest. May we assist our mind with meditation and positivity. May we assist our soul with creativity and kindness. May we assist our spirit with connectivity and expression. (#Assistance)•••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (4) Hỗ trợ Chúng ya có thể hỗ trợ bản thân của mình và lẫn nhau với tình thương, sự quan tâm và sự tôn trọng. Chúng ta có thể hỗ trợ cơ thể mình bằng cách tập thể dục và nghỉ ngơi. Chúng ta có thể hỗ trợ tâm trí của mình với sự thiền định và cách suy nghĩ tích cực. Chúng ta có thể hỗ trợ tâm hồn của mình với sự sáng tạo và lòng tốt bụng. Chúng ta có thể hỗ trợ tinh thần của mình với sự kết nối và sự biểu hiện. (🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

(4) Help (#Affirmations = #HigherVibrations)
May we help ourselves and each other. 
May we help out our friends and unfortunate strangers. 
May we help out our family and neighbors. 
May we seek help when in need of emotional, mental, physical and spiritual support. (#Help) ••• (#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese ---
(4) Trợ giúp
Chúng ta có thể giúp bản thân và lẫn nhau.
Chúng ta có thể giúp đỡ bạn bè và người lạ không may mắn. 
Chúng ta có thể giúp đỡ gia đình và hàng xóm.
Chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết về mặt tình cảm, tinh thần, thể chất và tâm linh.
(🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 9

(4) Help (#Affirmations = #HigherVibrations) May we help ourselves and each other. May we help out our friends and unfortunate strangers. May we help out our family and neighbors. May we seek help when in need of emotional, mental, physical and spiritual support. (#Help) ••• (#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese --- (4) Trợ giúp Chúng ta có thể giúp bản thân và lẫn nhau. Chúng ta có thể giúp đỡ bạn bè và người lạ không may mắn. Chúng ta có thể giúp đỡ gia đình và hàng xóm. Chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết về mặt tình cảm, tinh thần, thể chất và tâm linh. (🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

Advertising
(4) Support (#Affirmations = #HigherVibrations) 
May we be the support for each other's mentality, emotionality, physicality and spirituality. 
May we support our own truth and dream, desire and deed.
May we be supported and comforted when in need. 
May we stand up for our own selves definitely. (#Support)•••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(4) Hỗ trợ
Chúng ta có thể ủng hộ tinh thần, tình cảm, thể chất và tâm linh của nhau.
Chúng ta có thể ủng hộ chân lý và ước mơ, mong muốn và hành động của chúng ta.
Chúng ta có thể được hỗ trợ và an ủi khi cần thiết.
Chúng ta có thể nhất định đứng lên cho bản thân của mình.
(🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 8

(4) Support (#Affirmations = #HigherVibrations) May we be the support for each other's mentality, emotionality, physicality and spirituality. May we support our own truth and dream, desire and deed. May we be supported and comforted when in need. May we stand up for our own selves definitely. (#Support)•••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (4) Hỗ trợ Chúng ta có thể ủng hộ tinh thần, tình cảm, thể chất và tâm linh của nhau. Chúng ta có thể ủng hộ chân lý và ước mơ, mong muốn và hành động của chúng ta. Chúng ta có thể được hỗ trợ và an ủi khi cần thiết. Chúng ta có thể nhất định đứng lên cho bản thân của mình. (🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

(4) Encouragement (#Affirmations = #HigherVibrations)
May we encourage our own selves and each other emotionally, mentally, physically and spiritually. 
May love encourage us to embrace our courage and pursue our belief and ability. (#Encouragement = #Love)
(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(4) Khuyến khích
Chúng ta có thể khuyến khích bản thân và lẫn nhau về tình cảm, tinh thần, thể chất và tâm linh.
 Tình yêu thương có thể khuyến khích chúng ta nắm lấy lòng dũng cảm và theo đuổi niềm tin và khả năng của mình.
(🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 6

(4) Encouragement (#Affirmations = #HigherVibrations) May we encourage our own selves and each other emotionally, mentally, physically and spiritually. May love encourage us to embrace our courage and pursue our belief and ability. (#Encouragement = #Love) (#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (4) Khuyến khích Chúng ta có thể khuyến khích bản thân và lẫn nhau về tình cảm, tinh thần, thể chất và tâm linh. Tình yêu thương có thể khuyến khích chúng ta nắm lấy lòng dũng cảm và theo đuổi niềm tin và khả năng của mình. (🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

(4) Bravery (#Affirmations = #HigherVibrations) 
May we be brave to save ourselves from our own selves.
May we be brave to chase after what we crave for. 
May we be brave to embark on the journeys to our favorite places. 
May we be brave to portray our ideations.
May we be brave to display our creations. (#Bravery = #Courage = #Overcome of #Fear)•••
(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(4) Sự dũng cảm
Chúng ta có thể can đảm để cứu lấy bản thân.
Chúng ta có thể dũng cảm đuổi theo những gì chúng ta mong muốn.
Chúng tôi có thể dũng cảm để bắt tay vào cuộc hành trình đến nơi chúng ta ưa thích.
Chúng ta có thể can đảm để diễn tả các ý tưởng của chúng ta.
Chúng ta có thể dũng cảm để trình diễn các sáng tạo của chúng ta.
(🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 7

(4) Bravery (#Affirmations = #HigherVibrations) May we be brave to save ourselves from our own selves. May we be brave to chase after what we crave for. May we be brave to embark on the journeys to our favorite places. May we be brave to portray our ideations. May we be brave to display our creations. (#Bravery = #Courage = #Overcome of #Fear)••• (#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (4) Sự dũng cảm Chúng ta có thể can đảm để cứu lấy bản thân. Chúng ta có thể dũng cảm đuổi theo những gì chúng ta mong muốn. Chúng tôi có thể dũng cảm để bắt tay vào cuộc hành trình đến nơi chúng ta ưa thích. Chúng ta có thể can đảm để diễn tả các ý tưởng của chúng ta. Chúng ta có thể dũng cảm để trình diễn các sáng tạo của chúng ta. (🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

Advertising
(4) Practicality (#Affirmations = #HigherVibrations)
May we balance between imagination and practicality. 
One creates things in the mind; the other manifests things in reality. 
And they are each other's reflection in duality.*
(*#Duality = everything has two extremes)

#Formula:
(#Practicality = #Manifestation + #Reality)
(#Practicality + #Imagination ) = (#Balance)
•••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(4) Thực tiễn
Chúng ta có thể cân bằng giữa trí tưởng tượng và thực tiễn.
Một thứ tạo ra những điều trong tâm trí; thứ kia thể hiện những điều trong thực tế.
Và mỗi thứ là sự phản chiếu của lẫn nhau trong tính nhị nguyên*. *Sự nhị nguyên nói rằng mọi thứ đều có hai mặt.
(🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 3

(4) Practicality (#Affirmations = #HigherVibrations) May we balance between imagination and practicality. One creates things in the mind; the other manifests things in reality. And they are each other's reflection in duality.* (*#Duality = everything has two extremes) #Formula: (#Practicality = #Manifestation + #Reality) (#Practicality + #Imagination ) = (#Balance) •••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (4) Thực tiễn Chúng ta có thể cân bằng giữa trí tưởng tượng và thực tiễn. Một thứ tạo ra những điều trong tâm trí; thứ kia thể hiện những điều trong thực tế. Và mỗi thứ là sự phản chiếu của lẫn nhau trong tính nhị nguyên*. *Sự nhị nguyên nói rằng mọi thứ đều có hai mặt. (🌐Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

(4) Practice (#Affirmations = #HigherVibrations)
May we practice the peace of our mind through breathing rhythmically and firmly (Meditation).
May we practice the resilience of our body through physical exercises and activities.
May we practice the essence of our soul through creating and helping other beings. (Creativity and Kindness) 
May we practice the divinity of our spirit through expressing ourselves and connecting with the rest. (Expression and Connectivity) (#Practice = #Repetition + #Activity + #Mindfulness + #Intention)
•••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(4) Thực hành
Chúng ta có thể thực hành sự bình an trong tâm trí bằng cách thở một cách nhịp nhàng và chắc chắn.
Chúng ta có thể thực hành sự kiên cường của cơ thể thông qua các bài tập thể dục.
Chúng ta có thể thực hành bản chất của tâm hồn thông qua việc tạo ra và giúp đỡ những người khác.
Chúng ta có thể thực hành sự thần linh của tâm linh chúng ta bằng cách diễn đạt bản thân và kết nối với mọi thứ còn lại.
(🌐 Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness).
 • Comments 9

(4) Practice (#Affirmations = #HigherVibrations) May we practice the peace of our mind through breathing rhythmically and firmly (Meditation). May we practice the resilience of our body through physical exercises and activities. May we practice the essence of our soul through creating and helping other beings. (Creativity and Kindness) May we practice the divinity of our spirit through expressing ourselves and connecting with the rest. (Expression and Connectivity) (#Practice = #Repetition + #Activity + #Mindfulness + #Intention) •••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (4) Thực hành Chúng ta có thể thực hành sự bình an trong tâm trí bằng cách thở một cách nhịp nhàng và chắc chắn. Chúng ta có thể thực hành sự kiên cường của cơ thể thông qua các bài tập thể dục. Chúng ta có thể thực hành bản chất của tâm hồn thông qua việc tạo ra và giúp đỡ những người khác. Chúng ta có thể thực hành sự thần linh của tâm linh chúng ta bằng cách diễn đạt bản thân và kết nối với mọi thứ còn lại. (🌐 Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness).

(4) Application (#Affirmations)
Without applications, paragraphs are only theories; words are only signs; actions only involve thinking and planning.
May we apply ourselves.
May we act on our thoughts to turn our desire into reality. #Formula: (#Application = #Action + #Thoughts => #Desire => #Reality => #Manifestation)••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy).
---#Vietnamese---
(4) Áp dụng
Nếu không có các ứng dụng, các đoạn văn chỉ là lý thuyết; các từ hầu như là các dấu hiệu; hành động duy nhất chỉ là suy nghĩ.
Chúng ta có thể áp dụng chính mình.
Mong chúng ta hành động lên trên suy nghĩ để biến mong muốn thành hiện thực.
(🌐 Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness).
 • Comments 9

(4) Application (#Affirmations) Without applications, paragraphs are only theories; words are only signs; actions only involve thinking and planning. May we apply ourselves. May we act on our thoughts to turn our desire into reality. #Formula: (#Application = #Action + #Thoughts => #Desire => #Reality => #Manifestation)••(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy). ---#Vietnamese--- (4) Áp dụng Nếu không có các ứng dụng, các đoạn văn chỉ là lý thuyết; các từ hầu như là các dấu hiệu; hành động duy nhất chỉ là suy nghĩ. Chúng ta có thể áp dụng chính mình. Mong chúng ta hành động lên trên suy nghĩ để biến mong muốn thành hiện thực. (🌐 Related Groups: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness).

Advertising
[•] #Application [•] Sitting/Lying Meditation
1. Be seated/lying flat somewhere comfortable and safe. Ensure the back/spine is straight in its curved nature. 
2. Close eyes and concentrate solely on the breath: inhale and exhale slowly and deeply. 
3. Thoughts will arise but accept the thoughts and gently let go of them through each exhale. 
Time is relative. 
Hence meditate as willpower and feelings allow.
<> #Intention: peace, calmness, stress and anxiety relief, improved focus, enhanced concentration and attention span.
<> #Attention: the present moment and space. •••#Affirmations•••
May we take our time to stay with ourselves and affirm our worth plus the humane reason why we are here. 
May we mediate through our space like a mountain high, defying storms passing through our days. 
May we claim our turn to be like a sun and let everything run its course.
(#AppliedAffirmation)
#Formula: (#Meditation = (#Rhythm + #Breath + #Gentleness #Acceptance + #Flow + #Renunciation) - (#Resistance)
(🌐 Related Groups Union: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)
 • Comments 12

[•] #Application [•] Sitting/Lying Meditation 1. Be seated/lying flat somewhere comfortable and safe. Ensure the back/spine is straight in its curved nature. 2. Close eyes and concentrate solely on the breath: inhale and exhale slowly and deeply. 3. Thoughts will arise but accept the thoughts and gently let go of them through each exhale. Time is relative. Hence meditate as willpower and feelings allow. <> #Intention: peace, calmness, stress and anxiety relief, improved focus, enhanced concentration and attention span. <> #Attention: the present moment and space. •••#Affirmations••• May we take our time to stay with ourselves and affirm our worth plus the humane reason why we are here. May we mediate through our space like a mountain high, defying storms passing through our days. May we claim our turn to be like a sun and let everything run its course. (#AppliedAffirmation) #Formula: (#Meditation = (#Rhythm + #Breath + #Gentleness #Acceptance + #Flow + #Renunciation) - (#Resistance) (🌐 Related Groups Union: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness)

(3) Fun (#Affirmations) 
May we have fun while we can feel the sun. 
May we enjoy our plays and make our days sway in the way we favor. 
May we be wild on Earth's space like an animal and stay high on life's force like a child. (#Fun = #Playfulness + #Enjoyment + #Recreation #Amusement + #Glee + #Levity )•(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy)
---#Vietnamese---
(3) Vui chơi
Chúng ta có thể vui chơi khi còn có thể cảm thấy mặt trời.
Chúng ta có thể tận hưởng những ngày đời của mình theo ý mình muốn.
Chúng ta có thể chạy hoang dã như một con thú và chơi đùa như đứa trẻ con.
(🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers •#Designers: #GraphicDesigns •#Photographers •#Writers: #Writing #Poetry #Numerology •#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness).
 • Comments 13

(3) Fun (#Affirmations) May we have fun while we can feel the sun. May we enjoy our plays and make our days sway in the way we favor. May we be wild on Earth's space like an animal and stay high on life's force like a child. (#Fun = #Playfulness + #Enjoyment + #Recreation #Amusement + #Glee + #Levity )•(#Mind #Body #Soul #Spirit = #Balance + #Energy) ---#Vietnamese--- (3) Vui chơi Chúng ta có thể vui chơi khi còn có thể cảm thấy mặt trời. Chúng ta có thể tận hưởng những ngày đời của mình theo ý mình muốn. Chúng ta có thể chạy hoang dã như một con thú và chơi đùa như đứa trẻ con. (🌐Related Groups United: •#Artists: #Arts #VisualArts #NatureLovers#Designers: #GraphicDesigns#Photographers#Writers: #Writing #Poetry #Numerology#Lightworkers #UnconditionalLove #Awareness #Consciousness).

NEXT