Snapterz @snapterz

http://twitter.com/snapterz

🙋🏻‍♂️ I'm Pok 📱 Apple user 📷 Sony A7RII 🇹🇭 Thailand

 • Posts
  174
 • Followers
  253
 • Following
  162
กบอะไรหว่า? มาอยู่ในบ้านหลายวันละ
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 0

กบอะไรหว่า? มาอยู่ในบ้านหลายวันละ (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

Advertising
พอดูรวม ๆ แล้วมีเสน่ห์ ^^
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 1

พอดูรวม ๆ แล้วมีเสน่ห์ ^^ (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

ให้บางอย่างมันดูไม่ชัดบ้างก็ได้...
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 9

ให้บางอย่างมันดูไม่ชัดบ้างก็ได้... (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

ร.เรือร่องลอย... ว่างแล้ว ไปเที่ยวไหนดี?
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 0

ร.เรือร่องลอย... ว่างแล้ว ไปเที่ยวไหนดี? (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

Advertising
คราวหน้าจะไปเก็บแสงทไวไลท์ ^^
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 5

คราวหน้าจะไปเก็บแสงทไวไลท์ ^^ (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

มันก็จะดูไกล ๆ หน่อย
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 4

มันก็จะดูไกล ๆ หน่อย (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

นอนดีกว่า...zzzZ
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 0

นอนดีกว่า...zzzZ (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

Advertising
ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหน ลงรูปเก่าวนไปก่อน...
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 8

ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหน ลงรูปเก่าวนไปก่อน... (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

มุมนี้ต้องไปซ้ำนะ
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 0

มุมนี้ต้องไปซ้ำนะ (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

ให้ภาพมันเล่าเรื่อง... (ใครก็ไม่รู้ 555+)
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 3

ให้ภาพมันเล่าเรื่อง... (ใครก็ไม่รู้ 555+) (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

Advertising
ดู ๆ ไป ก็น่ารักดี ^^
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 0

ดู ๆ ไป ก็น่ารักดี ^^ (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

แสงจ้า ทำให้ตามัว ~_~
(Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA)
#SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII
 • Comments 0

แสงจ้า ทำให้ตามัว ~_~ (Sony A7RII + FE 55mm F1.8 ZA) #SonyAlpha #SonyA7 #SonyA7RII #A7RII

NEXT