NATHAN @nathancch

ᴅᴇsɪɢɴᴇʀ UX (ᴡᴇʙsɪᴛᴇ & ᴀᴘᴘ) + GRΔPHICS + ∞ ✉ [email protected] . 無 論 怎 樣 結 果 , 避 免 不 了 箇 中 的 差 錯 讓 記 憶 中 不 記 太 多 , 剩 最 好 的 經 過

 • Posts
  2377
 • Followers
  1207
 • Following
  3704
___________
花 花 世 界 太 過 美 哪 有 我 蹤 影
怕 有 天 放 心 後 才 給 我 最 愛 拋 棄
#teamlab #舞動 #藝術展 #學習 #未來の遊園地 #teamlab舞動藝術展學習未來の遊園地
 • Comments 4

___________ 花 花 世 界 太 過 美 哪 有 我 蹤 影 怕 有 天 放 心 後 才 給 我 最 愛 拋 棄 #teamlab #舞動 #藝術展 #學習 #未來の遊園地 #teamlab舞動藝術展學習未來の遊園地

Advertising
無論你喜歡誰 請你記住留下給我這位置
時常在內心一隅 空出幾吋為我堅持
同渡半生 亦有張椅子 是否愛還是其次
只想你依然 亦想得起我不是 任你處置
 • Comments 3

無論你喜歡誰 請你記住留下給我這位置 時常在內心一隅 空出幾吋為我堅持 同渡半生 亦有張椅子 是否愛還是其次 只想你依然 亦想得起我不是 任你處置

特 別 的 人 ; 奮 不 顧 身

#bridge #underbridge #night #hk #bythesea #khalil #specialperson
 • Comments 3

特 別 的 人 ; 奮 不 顧 身 #bridge #underbridge #night #hk #bythesea #khalil #specialperson

願 您 此 刻 可 會 知
是 我 衷 心 的 笑 聲
#喜歡你 #那雙眼動人
#我唔係聽鄧小姐既翻唱版
 • Comments 7

願 您 此 刻 可 會 知 是 我 衷 心 的 笑 聲 #喜歡你 #那雙眼動人 #我唔係聽鄧小姐既翻唱版

Advertising
❄️ 🌳🍂
最 近 好 多 野 發 生 ⋯ 又 地 鐵 起 火⋯ 今 日 仲 要 收 到 兩 單 撞 車⋯ 兩 老 仲 要 係 日 本⋯ 係 咪 想 擔 心 死 我⋯
 • Comments 0

❄️ 🌳🍂 最 近 好 多 野 發 生 ⋯ 又 地 鐵 起 火⋯ 今 日 仲 要 收 到 兩 單 撞 車⋯ 兩 老 仲 要 係 日 本⋯ 係 咪 想 擔 心 死 我⋯

😕 😞 ✋🏻 ⌚️
 • Comments 16

😕 😞 ✋🏻 ⌚️

非 常 遲 來 的 新 年 相 , 多 謝 您 地 !

#2017 #countdown #newyear #newyear2017 #celebrate #newyear2017 #wonderful2017 #begoodtome #freshstart #Goodbye2016 #Happy #New #Year #Everyone
 • Comments 11

非 常 遲 來 的 新 年 相 , 多 謝 您 地 ! #2017 #countdown #newyear #newyear2017 #celebrate #newyear2017 #wonderful2017 #begoodtome #freshstart #Goodbye2016 #Happy #New #Year #Everyone

Advertising
Happy new year!!! 🎉🎉🎉
 • Comments 1

Happy new year!!! 🎉🎉🎉

Advertising
MERRY CHRISTMAS!🌲
 • Comments 4

MERRY CHRISTMAS!🌲

 • Comments 1

NEXT