btweety Buntharapiwat @b_bie

ชอบเก็บบันทึกเรื่องราว📝ผ่านรูปถ่าย เพราะ "รูปถ่าย" 🅱💟🆒 เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม😊

  • Posts
    1683
  • Followers
    291
  • Following
    732

This account is private